fbpx
Skip to content Skip to footer

Doneringsvillkor / köpvillkor

  • Genom att donera till Serbisk-ortodoxa kyrkan Heliga Moder Paraskeva i Halmstad accepterar du de köpvillkor som anges här.
  • Donationer är frivilliga och det finns inget minsta eller högsta belopp som behöver doneras.
  • Du kan donera anonymt eller välja att visa ditt namn på vår hemsida.
  • När du donerar 500 kr eller mer kommer du att ha möjlighet att skriva in en person som vi kommer att skriva in på kyrkans väggar senare. Om du donerar 1000 kr eller mer, kan du skriva in två namn och så vidare.
  • Vi garanterar att alla insamlade medel kommer att användas för att bygga vår nya kyrka i Halmstad och att alla donatorer kommer att bli informerade om framstegen vi gör i byggandet av kyrkan.
  • Om du har valt att visa ditt namn på vår lista över donatorer på hemsidan och du vill av någon anledning ta bort det eller uppdatera det, vänligen kontakta oss så kommer vi att hjälpa dig direkt med det.
  • Vi accepteraр återbetalningar av donationer inom 14 dagar. Om du gör en felaktig betalning eller om du upptäcker ett problem med din donation, vänligen kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan undersöka och lösa problemet.
  • Vi förbehåller oss rätten att neka eller avvisa en donation om vi misstänker att den är olaglig eller om den strider mot vår förenings syfte och mål.
  • Vi ansvarar inte för några problem eller förluster som uppstår i samband med betalningsplattformen som används för att göra donationer.